Klubbmästare

1.
1921-22
2.
1922-23
Torsten Åhlander
3.
1923-24
Torsten Åhlander
4.
1924-25
Bengt Eklund
2. Gösta Lundberg
5.
1925-26
6.
1926-27
Bengt Eklund
2. Albert Jönsson
3. C. A. Johansson
7.
1927-28
8.
1928-29
Torsten Åhlander
2. Göte Nyberg
9.
1929-30
10.
1930-31
Gustav Lindström
2. Göte Nyberg
3. Ivan Crona
11.
1931-32
Göte Nyberg
2. Gustav Lindström
3. Gösta Lundberg
12.
1932-33
13.
1933-34
Sture Leanderson
14.
1934-35
15.
1935-36
Gustav Wiahl*
2. Gustav Lindström*
3. Gunnar Plato*
16.
1936-37
Åke Wesén
2. Folke Welinder
3. Daniel Skogling
17.
1937-38
Folke Welinder
2. Harald Eriksson* /
Gunnar Plato*
18.
1938-39
Gustav Wiahl
2. Enock Jönsson
3. Gustav Lindström
19.
1939-40
Sven Thomasson
20.
1940-41
Folke Welinder
21.
1941-42
Folke Welinder
2. Gunnar Plato
3. Erik Nilsson
22.
1942-43
23.
1943-44
24.
1944-45
25.
1945-46
Per-Olof Höllfors*
2. Nils Bjärstorp*
26.
1946-47
Torsten Åhlander
2. Ingvar Vikström
27.
1947-48
Torsten Åhlander
2. Gunnar Plato
3. Yngve Åhlander
28.
1948-49
Torsten Åhlander
2. Gunnar Plato
29.
1949-50
Torsten Åhlander
2. Bo Aurell
30.
1950-51
Lars Grönlund
2. Torsten Åhlander
31.
1951-52
Torsten Åhlander*
2. Lars Grönlund*
3. Karl Lassen
32.
1952-53
Lars Grönlund
2. Mats Lindholm
3. Torsten Åhlander/Gunnar Plato
33.
1953-54
Lars Grönlund
2. Gunnar Plato
34.
1954-55
Lars Grönlund
2. Gunnar Plato
3. Heldur Alver
35.
1955-56
Lars Grönlund
2. Bo Plato
3. Sture Leanderson
36.
1956-57
Lars Grönlund
37.
1957-58
Heldur Alver/Bo Plato*
3. Lars Grönlund
38.
1958-59
Lars Grönlund
2. Ralph Halleröd
3. Knut Arnstam
39.
1959-60
Knut Arnstam
2. Fred Johannesson
3. Bo Plato
40.
1960-61
Bo Plato
2. Lars Grönlund/
Mats Lindholm
41.
1961-62
Knut Arnstam
2. Bo Plato
3. Evert Andersson
42.
1962-63
Knut Arnstam
2. Lars Grönlund
3. Heldur Alver
43.
1963-64
Lars Grönlund
2. Sture Leanderson
3. Göte Heiel
44.
1964-65
Lars Grönlund
2. Knut Arnstam
3. Heldur Alver
45.
1965-66
Lars Grönlund
2. Göte Heiel
3. Heldur Alver
46.
1966-67
Rolf Lekander
2. Mats Lindholm
3. Heldur Alver
47.
1967-68
Knut Arnstam
2. Heldur Alver
3. Lars Grönlund
48.
1968-69
Heldur Alver
2. Sture Leanderson
3. Ronny Andersson
49.
1969-70
Christer Sand
50.
1970-71
Knut Arnstam
2. Axel Levin
3. Lars Tegård
51.
1971-72
Mats Lindholm
2. Christer Sand
3. Ronny Andersson
52.
1972-73
Knut Arnstam
2. Heldur Alver
3. Lars Tegård
53.
1973-74
Åke
Westin
2.
Christer Sand
3. Mats
Lindholm/ Ronny Andersson
54.
1974-75
Åke
Westin
2. Knut
Arnstam
3. Mats
Lindholm
55.
1975-76
Hakon
Persson
2. Knut
Arnstam
3. Åke
Westin
56.
1976-77
Åke Westin
2.
Mladen Fulir
3. Lars
Nilsson
57.
1977-78
Åke Westin
2. Mats Lindholm
3. Lars Tegård
58.
1978-79
Åke Westin
2. Mats Lindholm
3. Knut Arnstam
59.
1979-80
Mats Lindholm
2. Nils Hall
3. Einar Rosberg
60.
1980-81
Knut Arnstam
2. Knut Rang
3. Mats Lindholm
61.
1981-82
Knut Arnstam
2. Karl Lassen
3. Lars Tegård
62.
1982-83
Knut Arnstam
2. Raimo Issal
3. Jaan Kaljura
63.
1983-84
Knut Arnstam
2. Lars Tegård
3. Mats Lindholm
64.
1984-85
Knut Arnstam
2. Jaan Kaljura
3. Peter Alver
65.
1985-86
Knut Arnstam
2. Ola Engkvist
3. Safa Isaa
66.
1986-87
Knut Arnstam
2. Anders Göransson
3. Karl Lassen
67.
1987-88
Anders Göransson
2. Per Christensen
3. Karl Lassen
68.
1988-89
Bo Plato
2. Per Christensen
3. Anders Göransson
69.
1989-90
Lars-Olof Olsson
2. Jonas Andréasson
3. Nils Hall
70.
1990-91
Anders Göransson
2. Lars-Olof Olsson
3. Martin Gustafsson
71.
1991-92
Martin Gustafsson
2. Jens Riis
3. Nils Hall
72.
1992-93
Martin Gustafsson
2. Jens Riis
3. Peter Johnsson
73.
1993-94
Jens Riis
2. Anders Göransson
3. Mikael Jönsson
74.
1994-95
Peter Johnsson
2. Linus Nilsson
3. Hans Olsson
75.
1995-96
Linus Nilsson
2. Per Christensen
3. Linus Olsson
76.
1996-97
77.
1997-98
Linus Olsson
2. Kaj Blad
3. Hans Olsson
78.
1998-99
Denis Zjajo
2. Olof Karlsson
---
1999-02
- - - (Alliansen)
79.
2002-03
Linus Olsson
2. Denis Zjajo
3. Bo Plato
80.
2003-04
Bo Plato
2. Bo Aurell
3. Hans Olsson
81.
2004-05
Bo Plato*
2. Bo Aurell*
3. Håkan Svensson
82.
2005-06
Bo Plato
2. Bo Aurell
3. Håkan Svensson
83.
2006-07
Bo Plato
2. Birgitta Nede
3. Håkan Svensson
84.
2007-08
Bo Plato
2. Bengt Frånberg
3. Birgitta Nede
85.
2008-09
Bo Plato
2. Bengt Frånberg
3. Damir Gubeljic
86.
2009-10
Benjamin Ehmann
2. Bo Plato
3. Joel Pettersson
87.
2010-11
Stig Idegran
2. Bo Plato
3. Damir Gubeljic
88.
2011-12
Damir Gubeljic
2. Stig Idegran
3. Bo Plato
* = efter särspel